Coor förlänger samarbetet med ICA

Coor Service Management har tecknat ett nytt avtal med ICA om att leverera och utveckla servicetjänster till bolagets samtliga kontor och logistikanläggningar i Sverige.

Avtalet löper på tre år och uppgår till ett totalt värde på 174 MSEK. Det nya avtalet innebär att Coor kommer fortsätt att leverera och utveckla ett stort antal servicetjänster inom arbetsplatsservice och fastighetsservice till ICA. Det nya avtalet löper på tre år och består av ett fast abonnemang och extra tilläggstjänster som avropas vid behov. Det fasta abonnemanget har ett totalt värde på 174 MSEK.

För den nya avtalsperioden blir Coors uppgift att säkerställa hög drift-säkerhet på ICAs logistikanläggningar och att leverera servicetjänsterna proaktivt och kostnadseffektivt.

– Vi är oerhört stolta och glada över att ICA återigen väljer Coor som servicepartner. Vi tolkar det som att vi har ett konkurrenskraftigt och bra erbjudande som adderar ett mervärde till kunden, säger Tania Smelova, affärsenhetschef på Coor.

Servicetjänsterna kommer att levereras till ICAs samtliga 14 kontor och logistikanläggningar runt om i Sverige – Arlöv, Borlänge, Borås, Helsingborg, Solna, Sundbyberg, Kallhäll, Kallebäck, Kungälv, Umeå, Västerås (Mimer och Hacksta), Linköping och Årsta. Exempel på servicetjänster som ingår i det nya avtalet är receptionstjänst, sammanträdes- och konferensservice, post-, paket- och godshantering, lokalvård, säkerhetstjänster och fastighetsservice

– Vi vill ha en serviceleverantör som förstår komplexiteten i vår verksamhet och kan anpassa serviceleveransen efter hur våra behov förändras över tiden. Coor har väl mött våra krav hittills och vi väljer därför Coor för ytterligare en avtalsperiod, säger Stefan Gideskog, Head of Facility Management, ICA Sverige.

Coor har varit ICAs servicepartner sedan år 2006 då det första avtalet ingicks.

För ytterligare information, kontakta:

Tania Smelova, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 957 65 tania.smelova@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com