Coor öppnar verksamhet och nyanställer i Oxelösund och Nyköping

Coor Service Management öppnar en filial i Oxelösund och anställer nya medarbetare. Ambitionen är att utveckla verksamheten. Invigningen sker den 26 april 2012.

Coor har varit verksamt i Oxelösund i flera år men väljer nu att etablerar sig på orten i egna lokaler. I ett första skede kommer sex medarbetare att anställas till den nyöppnade verksamheten som bedrivs på Baraområdet i Oxelösund. På sikt planerar Coor att utveckla verksamheten och fler kan komma att anställas.

Ambitionen med den nya filialen i Oxelösund är att erbjuda kunderna i regionen Coors hela utbud av servicetjänster. Coor har ett brett sortiment av industriservicetjänster (t.ex. sanering, truckservice) fastighetsservice (ventilation, el) och arbetsplatsservice (lokalvård, telefoni).

– Vi bedömer Oxelösund och Nyköping som en tillväxtregion. Här finns världsledande företag inom fler branscher, Vi upplever att vi kommer att få goda framtidsutsikter genom att etablera oss här, säger Jan Carreman, affärsenhetschef i Coor.
Genom etableringen är målsättningen att få en bredare kundbas. Sedan länge har företaget kundrelationer i området med bland annat SSAB och EMEA AB.

– Vår förhoppning är att bli en ännu starkare partner till våra befintliga kun-der i området. Givetvis har vi även som mål att hitta nya kunder, och med det breda tjänsteutbud vi har, är våra förhoppningar stora om en god och stabil tillväxt, säger affärsenhetschef Jan Carreman.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Carreman Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 966 29 jan.carreman@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 8 553 954 04 asvor.brynnel@coor.com