Coor Service Management förvärvar Addici

Affären innebär att Coor ytterligare stärker sin ställning som en av de ledande aktörerna på den nordiska FM-marknaden.

Addici är ett nordiskt FM-bolag med kärnkompetens inom arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster. Bolaget omsätter cirka 1 000 MSEK och har 1 300 anställda främst i Sverige, men också i Norge, Finland och Danmark.

- Addici är ett välskött bolag som kompletterar Coors verksamhet bra, främst inom integrerade serviceleveranser till små och medelstora kunder, säkerhetstjänster samt telefoni- och dokumenttjänster. Vi är mycket glada över den kompetens vi får genom detta förvärv, och hoppas kunna bidra till fortsatt utveckling av bolagets kunder och medarbetare, säger Mats Jönsson, koncernchef och vd för Coor Service Management.

Förvärvet är villkorat av ett godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge. Parterna beräknar att affären är slutförd under december månad.

- Addici har tidigare haft en del lönsamhetsproblem som nu är åtgärdade, vilket innebär att det är läge för att söka en mer långsiktig ägarlösning för bolaget. Coor Service Management är ett stabilt och välrenommerat servicebolag, som kommer att kunna fortsätta utveckla Addicis verksamhet, medarbetare och kunder på ett mycket bra sätt, säger John Dueholm, Styrelseordförande i Addici, som idag ägs av Danske Bank.

- Vi har byggt upp en verksamhet som vi är otroligt stolta över. Som en del av Coor kommer vi att kunna fortsätta utveckla vår serviceleverans, vilket känns bra, säger Rikard Wannerholt, VD på Addici.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jönsson, Koncernchef och VD, Coor Service Management
+46 8 553 950 50 mats.jonsson@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21 asvor.brynnel@coor.com

John Dueholm, Styrelseordförande Addici +45 31 24 49 31