Coor varslar om eventuell övertalighet av 56 medarbetare i Helsingborg

Med anledning av ett avtal med en av bolagets större kunder löper ut måste Coor varsla om en eventuell övertalighet motsvarande 56 tjänster i Helsingborg. Förhandlingar om ett nytt avtal med kunden pågår, och ytterligare information kring förändringarna kan inte lämnas förrän förhandlingarna har avslutats.

– Vi har under flera år haft ett mycket gott samarbete med kunden. Avtalet löper ut nästa år och vi förhandlar med kunden om ett nytt avtal, men inget är klart. På grund av avtalssituationen och att upp-sägningstiderna i anställningsavtalen för många medarbetare är upp till 12 månader måste vi tyvärr varsla om en eventuell övertalighet i kontraktet, säger Jan Carreman, affärsenhetschef i Coor Service Management i Sverige.

Berörda medarbetare och fackliga parter är informerade om varslet.

– Att lägga ett varsel känns alltid tråkigt, men förutsättningarna för vår verksamhet anges av de avtal vi tecknar med våra kunder. Nu foku-serar vi på att göra allt vi kan för att förhandla fram ett nytt avtal, samtidigt som vi försöker hantera situationen så bra som möjligt trots en svår situation för våra medarbetare, säger Jan Carreman.

För mer information kontakta:

Jan Carreman, Affärsenhetschef, Coor i Sverige, +46 8 553 966 29, jan.carreman@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikationschef, Coor, + 46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com