Coor varslar om övertalighet i Trollhättan

Coor Service Management varslar om övertalighet motsvarande 45 tjänster i Trollhättan. Bakgrunden är minskad efterfrågan på servicetjänster från Coors kunder på orten.

På grund av minskad efterfrågan på servicetjänster från bolagets kunder i Trollhättan måste Coor anpassa verksamheten och varsla om övertalighet motsvarande 45 tjänster. I den berörda verksamheten arbetar totalt 97 medarbetare och ett antal inhyrda konsulter.

– Det är oerhört tråkigt att behöva varsla om övertalighet men vi måste anpassa oss till den rådande marknadssituationen. Nu fokuserar vi på att i så stor utsträckning som möjligt stödja våra medarbetare, säger Thomas Front, affärsenhetschef på Coor.

Berörda medarbetare har informerats om situationen och varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen. Fackliga förhandlingar inleds nästa vecka.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Front, Affärsenhetschef, Coor Service Management
+46 8 553 965 99, thomas.front@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21, asvor.brynnel@coor.com