Coor vinner Danmarks största kontrakt med integrerade servicetjänster med danska polisen

Efter en offentlig upphandling har polisen i Danmark valt Coor Service Management som leverantör av en helt integrerad servicelösning av facility management-tjänster. Det är första gången som en landstäckande lösning för polis- och åklagar-myndigheterna i Danmark väljs. Genom avtalet får Coor 250 nya medarbetare och cirka 14 000 serviceanvändare.

Kontraktet är på ett tresiffrigt årligt miljonbelopp och omfattar bland annat servicetjänster som lokalvård, restaurangdrift, post, fordonsservice för 2200 bilar, hantering av hittegods, byggnadsunderhåll och markskötsel vid 250 anläggningar. Kontraktet, som är på fem år, startar i september. Drygt 250 medarbetare, primärt från polisen, kommer att erbjudas anställning i Coor.

- Att polisen valde oss för uppgiften ser jag som ett bevis på och erkännande av vår kompetens inom stora och komplexa lösningar. Vi kan tillföra värde genom synergier och optimera verksamheten genom intelligenta servicelösningar, säger Jørgen Utzon, vd för Coor i Danmark.

Avtalet med polisen är ännu en stor landvinning för Coor i Danmark, som under fjolåret startade ett liknande avtal med DR (Danmarks Radio). Med det nya avtalet blir Coor den största danska leverantören av integrerade servicetjänster och befäster därmed sin position som specialist avseende komplexa serviceverksamheter - till skillnad mot mer traditionella FM-kontrakt med fokus på ett fåtal tjänster.

- Jag gläder mig över att få hälsa de nya medarbetarna välkomna och ser fram emot samarbetet med polisen. Coor ska säkerställa en fortsatt hög service och samtidigt skapa de nödvändiga besparingarna, så att polisen kan frigöra resurser till sin kärnverksamhet, säger Jørgen Utzon.

Avtalet börjar gälla efter sedvanlig prövotid.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jönsson VD och Koncernchef, Coor Service Management
+46 8 553 950 50 mats.jonsson@coor.com

Jørgen Utzon VD, Coor Service Management i Danmark
+45 23 63 71 78 jorgen.utzon@coor.com