ICA utses till Årets Miljöstjärna

Priset Årets Miljöstjärna ges i år till ICA för sitt stora engagemang för miljövänliga servicetjänster. Årets Miljöstjärna delas ut till det företag eller offentlig verksamhet av Coors kunder som utmärker sig i arbetet med att uppnå mer långsiktigt hållbara servicetjänster.

För att premiera ett aktivt miljöarbete har Coor instiftat priset: Årets Miljöstjärna. Priset delas ut till den kund i Sverige som utmärker sig i arbetet med att skapa mer långsiktigt hållbara servicetjänster. Till grund för utnämningen av Årets Miljöstjärna ligger en omfattande miljögranskning av servicetjänsterna Coor utför till sina kunder. Totalt har servicetjänsterna på cirka 140 olika anläggningar i Norden granskats. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av det egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services - den första heltäckande miljömärkningen i världen inom servicesektorn.

- Vi är stolta över att i år kunna utse ICA till Årets Miljöstjärna. ICA har varit en aktiv kund som ställt höga krav vilket resulterat i en anmärkningsvärt stor förbättring i 2011 års miljögranskning enligt Coor Green Services. För 2011 uppnådde tio ICA-anläggningar silvernivå och tre guldnivå vilket är ett bevis på en hög och jämn miljöstandard, säger Staffan Ebenfelt, vd för Coor i Sverige.

Priset Årets Miljöstjärna delades ut den 16 april i Stockholm. Priset består av en prissumma som vinnaren får skänka till valfri miljöorganisation. ICA har valt att pengarna ska gå till Världsnaturfonden WWF.

Om Coor Green Services

Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över tiden.

Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning. 2011 nominerades verktyget till Diverseys internationella utmärkelse "Sustainability Innovation Award". Under 2011 utvärderade Coor servicetjänster till cirka 140 olika anläggningar, tio av dessa uppnådde miljömärkningen Coor Green Service Gold (jämfört med fem föregående år) och 64 anläggningar Coor Green Service Silver (jämfört med 51 föregående år). ICA är ett utav de företag som uppnått miljömärkningen guld.

För ytterligare information, kontakta:

Åsvor Brynnel Kommunikationschef, Coor Service Management,
+46 8 553 954 04, asvor.brynnel@coor.com

Magdalena Aspengren Mijlöansvarig, Coor Service Management,
+ 46 8 553 959 05, magdalena.aspengren@coor.com