Ulf Wretskog ny vd för Coor i Sverige

Ulf Wretskog utses till ny vd för Coor Service Management i Sverige. Han efterträder Staffan Ebenfelt, som väljer en annan roll i bolaget.

Coor Service Management har idag en omsättning på drygt 7 MdSEK och över 5 500 medarbetare i hela Norden. Det nyligen offentliggjorda förvärvet av servicebolaget Addici, som just nu granskas av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge, innebär att bolaget växer med ytterligare 1 300 medarbetare och 1 MdSEK.

Vid årsskiftet tillträder Ulf Wretskog som ny vd för den svenska verksamheten, som idag står för cirka 75 procent av den nordiska koncernens omsättning. Ulf Wretskog har arbetat på Coor Service Management i olika chefsroller sedan 2001, främst i den finska och svenska verksamheten.

- Det ska bli fantastiskt roligt att ta över ansvaret för den svenska verksamheten, som jag känner väl sedan tidigare. Vi står inför spännande utmaningar, och jag är otroligt entusiastisk inför uppgiften, säger Ulf Wretskog.

Ulf Wretskog efterträder Staffan Ebenfelt, som ansvarat för den svenska verksamheten i tolv år. Staffan kommer att vara kvar i koncernledningen och primärt ägna sig åt att säkerställa en bra integration av Addici.

- Staffan har betytt mycket för den positiva utvecklingen av Coor. Efter tolv år som ansvarig för den svenska verksamheten vill han dock ägna sig åt något annat. Jag är glad att Staffan är kvar i verksamheten, och också att han efterträds av Ulf Wretskog. Ulf har jobbat länge inom Coor, och han har de egenskaper och den kraft som krävs för att fortsätta driva den svenska verksamheten, säger Mats Jönsson, koncernchef och vd för Coor Service Management.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jönsson, Koncernchef och VD, Coor Service Management
+46 8 553 950 50, mats.jonsson@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikationschef, Coor Service Management
+46 70 600 73 21, asvor.brynnel@coor.com

Ulf Wretskog, Tillträdande vd, Coor Service Management i Sverige
+46 8 53 95 940, ulf.wretskog@coor.com