Utmanande renovering under ytan

Coor Service Management arbetar nu men en livstidförlängning av en generator i Kongsvinger, Norge. Ett uppdrag utöver det vanliga då generatorn sitter i en turbin som är belägen 10 meter under vatten.

Älvkraftverk är vanliga längs med Glomma som är Norges största älv men den anläggning där Coor nu utför arbete är speciell. Den har en rör- eller tubturbin med kapacitet för en fallhöjd på 11,5 meter vilket anses högt för den här typen av turbin. Efter renovering testas den efter samma normer som en ny anläggning vilket ställer höga krav på Coors insats.

För att utföra arbetet kryper vi ner genom en manlucka som leder till generatorn. Den sitter i en tub under vattnet, man kan säga att det är som en stor ubåt, förklarar Tomas Olin Produktområdeschef Elmaskiner inom Coor.

På generatorn som är 8,2 meter i diameter har Coor bytt ut betydande delar för fortsatt drift, bland annat de 64 polerna som skickats till Coors verkstad i Åmål för renovering. Nu i veckan monteras de sista delarna och anläggningen återställs till driftklart skick.

Efter renoveringen återstår det att utföra elektriska tester för att verifiera att installationen har gjorts på ett riktigt sätt. Testnormen som används är samma som för ny utrustning och ställer mycket höga krav på arbetet. När renoveringen är avklarad kommer generatorn vara i nyskick och klara drift i ungefär 30 år till.

Vill du veta mer kontakta:

Produktområdeschef Elmaskiner: Tomas Ohlin, tomas.olin@coor.com
0500 91 70 29