Växande intresse för grön service

För andra året i rad har Coor genomfört en omfattande miljögranskning av den service som utförs i kundernas verksamhet med hjälp av det branschunika miljöverktyget Coor Green Services. Trots att kraven har ökat från förra årets revision har resultatet förbättrats, vilket visar på ett starkare miljöengagemang bland bolagets kunder.

För andra året i rad har Coor miljögranskat de servicetjänster Coor utför till olika kunder runt om i Norden. Miljögranskningen har gjorts med hjälp av Coors egenutvecklade miljöverktyg Coor Green Services. Utmärkelsen finns i två nivåer: guld och silver. Av de 140 utvärderade anläggningarna uppnådde tio miljömärkningen Coor Green Services Gold (jämfört med fem föregående år) och 64 anläggningar Coor Green Services Silver (jämfört med 51 föregående år).

- Många av våra kunder har höga ambitioner inom miljöområdet, och intresset för Coor Green Services är mycket stort. Utmärkelsen garanterar att merparten av alla de tjänster vi utför hos våra kunder görs på ett miljövänligt sätt. Det är med stor glädje vi kan konstatera att fler kunder i år klarar kraven för utmärkelsen – trots att vi ökat kraven jämfört med föregående år, säger Magdalena Aspengren, miljö- och kvalitetsansvarig på Coor.

Coor Green Services är den enda heltäckande miljömärkning som finns i branschen idag och har rönt stor uppmärksamhet. Utvärderingsverktyget är dynamiskt och anpassas till utvecklingen över tid, vilket innebär att det står som en verklig garanti för en hög miljöambition.

De tio kontor/anläggningar som 2011 uppnådde Coor Green Services Gold är:

  • Coor Service Management, huvudkontoret i Solna (Sverige)
  • Ericsson, kontoret i Jorvas (Finland)
  • Evry (fd EDB), kontoret i Solna (Sverige)
  • ICA, kontoret/lagret i Helsingborg (Sverige)
  • ICA, kontoret i Solna (Sverige)
  • ICA, kontoret i Sundbyberg (Sverige)
  • Skanska, kontoret i Oslo (Norge)
  • Skanska Fastigheter Öst, fastighetsdriften (Sverige)
  • Statoil, kontoret i Harstad (Norge)
  • AB Volvo, FM-verksamheten i Lundby (Sverige)

De 64 kontor/anläggningar som uppnådde Coor Green Services Silver hittar du här.

Mer om Coor Green Services

Coor Green Services är ett utvärderingsverktyg som kartlägger servicetjänsternas miljöpåverkan. Tjänsterna utvärderas utifrån relevanta miljökriterier som är mer långtgående än vad lagstiftningen kräver. Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket innebär att verktyget anpassas till utvecklingen över tiden. Coor genomför granskningen varje år och använder sedan resultatet för att diskutera eventuella åtgärder tillsammans med sina kunder. Verktyget är unikt i sitt slag och gör Coor till det första servicebolaget i världen som har kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en heltäckande miljömärkning. 2011 nominerades verktyget till Diverseys internationella utmärkelse "Sustainability Innovation Award".