Coor och Landstinget i Östergötland förlänger samarbete

Landstinget i Östergötland har valt att förlänga avtalet med Coor avseende FM-tjänster till Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och vissa vårdcentraler inom landstinget.

Avtalet innebär att Coor fortsätter att utveckla och leverera servicetjänster inom depå, lokalvård, vaktmästeri samt kost och catering. Coor har samarbetat med Landstinget i Östergötland sedan 2003. Det nuvarande avtalet ingicks 2009 och var på fyra år med möjlighet till förlängning på ytterligare max två år. Landstinget väljer i dagsläget att förlänga avtalet med ett år.

- Vi är mycket glada över förtroendet att fortsätta att leverera servicetjänster till Landstinget i Östergötland. På uppdrag av landstinget ska vi fortsätta att utveckla servicetjänsterna så att de stödjer vårdverksamheten optimalt, säger Leif Arvered, affärsenhetschef i Coor.