Coor och Noremech har tecknat överlåtelse- och samarbetsavtal kring Coors mekaniska verkstad i Finspång.

Avtalet innebär att verksamheten i Coors mekaniska verkstad övertas av verkstadsföretaget Noremech AB per den 28 februari 2014.

Noremech AB är ett bolag med skärande legobearbetning som sin kärnverksamhet. Företaget har cirka 70 medarbetare varav 40 arbetar i enheten i Skövde och 30 i Undenäs.  Fokus ligger på maskinbearbetning men Noremech säljer även tjänster som svets, ytbehandling, montage och provning. Kunderna finns främst inom offshore- och fordonsindustrin samt OEM-sektorn.

- Vi har mycket god erfarenhet av Noremech som tog över den mekaniska verkstaden i Skövde 2010. Det samarbetet har utvecklats bra både för oss och för Noremech. Medarbetarna har kommit till en verksamhet som har legotillverkning som sin kärnverksamhet, säger Tomas Hägglöf, regionchef på Coor Industriservice.

I Coors Mekaniska verkstad i Finspång arbetar 17 medarbetare och samtliga kommer att gå över till Noremech från den 28 februari 2014. Verkstaden kommer att ligga kvar i befintliga lokaler i Finspång.

- Vi ser detta som en möjlighet att utöka såväl vår kapacitet som kompetens för att stärka vår position på marknaden. Vi har tidigare goda erfarenheter av denna typ av affär tillsammans med Coor, säger Inge Karlsson, styrelseordförande och ägare till Noremech.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hägglöf
Regionchef, Coor Service Management
Tfn: +46 (0) 122 833 27
tomas.hagglof@coor.com

Inge Karlsson
Styrelseordförande, Noremech AB
Tfn: +46 (0) 70 339 91 60
inge@noremech.se