Coor Service Management avstår nanoteknik inom lokalvård

I en gemensam aktion med ett antal ledande servicebolag i Sverige har Coor beslutat att tillsvidare inte använda nanoteknik inom lokalvård. Anledningen är att hälsoeffekterna vid tillämpning av nanoteknik ännu inte är helt kända.

I en gemensam aktion med ett antal ledande servicebolag i Sverige har Coor beslutat att tillsvidare inte använda nanoteknik inom lokalvård. Anledningen är att hälsoeffekterna vid tillämpning av nanoteknik ännu inte är helt kända.

Nanomaterial är material uppbyggt på mycket små partiklar ("nanopartiklar"), som genom sin ringa storlek kan få nya egenskaper och funktioner. Nanoteknologi handlar om att bilda och använda dessa små strukturer. De senaste åren har nya metoder och tillämpningar av nanoteknik exploderat, till exempel inom lokalvård. Förespråkarna menar att denna metod ger bättre resultat, till exempel genom tåligare och mer smutsavvisande ytor, till en lägre kostnad. Trots att fördelarna är många är dock riskerna med nanoteknik inte helt klarlagda. Enligt Kemikalieinspektionen finns det ingen tillförlitlig testmetod för nanomaterials påverkan på miljö och hälsa.

Coor har därför beslutat att tills vidare inte använda nanoteknik med hänsyn till våra medarbetare, våra kunders medarbetare och andra som kommer i kontakt med ytor där nanoteknik används. Beslutet har fattats i samråd med ett antal andra större serviceleverantörer som också valt samma linje i Sverige.

- Vår målsättning är att erbjuda våra kunder lösningar som ligger i utvecklingens framkant, men vi har också ett ansvar för den påverkan vår verksamhet har på våra medarbetare, kunder och övriga omvärld i ett vidare perspektiv. Till dess riskerna och hälsoeffekterna är helt klarlagda vill vi därför avstå från nanoteknik inom lokalvård, säger Ulf Wretskog, vd för Coor i Sverige.