Coor Service Management får nytt uppdrag av Landstinget i Uppsala Län

Coor Service Management har fått uppdraget att leverera lokalvård och vaktmästeritjänster till Landstinget i Uppsala Län under fyra år med möjlighet till två års förlängning.

Pressmeddelande 2013-10-02

Landstinget i Uppsala län bedriver hälso- och sjukvård inklusive tandvård över hela Uppsala län. Uppdraget startar den 1 maj 2014 och är värt ca 90 MSEK på årsbasis. Avtalet innebär även att vårdavdelningarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har möjlighet att köpa städ- och vaktmästeritjänster av Coor.

- Det är mycket glädjande att Coor får det här förtroendet av Landstinget i Uppsala län, säger Ulf Wretskog, VD på Coor Service Management i Sverige. I den här upphandlingen har man tagit lika stor hänsyn till kvaliteten på genomförandet som till priset och det är en utveckling som jag tror att vi kommer att se i större utsträckning framöver.

Coor Service Management bemannar redan idag Landstinget i Uppsala läns telefonväxel och sköter sedan tidigare städningen åt landstingen i Gävleborg och Östergötland. Från 1 oktober är Coor även utförare av vissa bevakningstjänster åt Landstinget i Uppsala län.

Upphandlingsbeslutet kan bli föremål för överprövning.