Coor Service Management säkerställer hög teknikkompetens

Dagens produktionsutrustning utvecklas och blir kontinuerligt mer avancerad, vilket ställer krav på ökad underhållskompetens och fördjupat tekniskt kunnande. För att säkerställa en hög teknikkompetens satsar Coor på att utbilda medarbetare så att de kan certifieras enligt ”European Expert in Maintenance Management”.

Investeringen i att utbilda fler medarbetare så att de kan bli certifierade enligt "European Expert in Maintenance Management" är ett tydligt tecken på att Coor satsar på att stärka sin position inom industriservice. Coors målsättning är att alltid bedriva underhåll som är värdeskapande.

- Vi vill leverera den bästa servicen till våra kunder. Certifieringen, som är en erkänt tuff certifiering, är ett medel för att ytterligare visa vår kompetens och vår styrka inom underhåll så att vi ska kunna bidra till en effektiv produktion, säger Sören Jansson, Teknisk chef inom Industriservice på Coor Service Management.

Coor har sedan tidigare certifierat flera medarbetare enlig "European Expert in Maintenance Management".

"European Expert in Maintenance Management" är en diplomerad och skriftlig tentamen som anordnas av UTEK och EFNMS. Block i tentamen är ledning och organisation samt beslutsstöd, drift- och anläggningssäkerhet samt metoder och engelska språket inom underhåll.  För att få certifikat behöver man klara tentamen samt ha fem års praktisk erfarenhet inom underhåll, varav två år i ledande ställning.

För mer information kontakta:

Sören Jansson, Teknisk chef inom Industriservice, Coor Service Managment
soren.jansson@coor.com, tfn: +46 (0)500 97 70 49