Coor Service Management tecknar nytt avtal med ABB Sverige

Coor Service Management har tecknat ett treårigt avtal med ABB. Avtalet innebär leverans av FM-tjänster såsom postservice, telefoniväxeltjänster dygnet runt, direktionsväxel, kundcenter och servicedesk för telefonifrågor till hela ABB Sverige.

Coor har levererat servicetjänster till ABB sedan 2006. Det nya uppdraget startar den första januari 2014 och sträcker sig över tre år.

"ABB är en mycket viktig kund för Coor och det är glädjande att vi får förnyat förtroende av ABB", säger Ulf Wretskog, VD Coor Sverige. "Vi har levererat tjänster till ABB under sju år och det här är ett kvitto på att vi har lyckats i vår ambition att ständigt utveckla och utmana oss själva i leveransen. Det känns mycket bra".

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Ulf Wretskog, VD Coor Sverige
+46 8 553 959 40, ulf.wretskog@coor.com

Sofie Schough, Kommunikationschef Coor Sverige
+46 8 634 81 72, sofie.schough@coor.com