Coor Service Management varslar om övertalighet i Hudiksvall

Med anledning av minskad efterfrågan på servicetjänster i Hudiksvall varslar Coor om övertalighet av sex medarbetare.

De fackliga förhandlingarna är avslutade och medarbetarna har informerats om varslet. Enskilda samtal med medarbetarna kommer att hållas. Coor kommer att undersöka alla möjligheter till omplaceringar inom bolaget för de berörda medarbetarna.

– Det känns mycket tråkigt att behöva varsla om övertalighet. Vi försöker nu att hantera situationen så bra som möjligt för våra medarbetare för att hjälpa dem till nya jobb, säger Peter Lönn, regionchef i Coor Service Management i Sverige.

Varslet är lämnat till Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet. Trygghetsstiftelsen är inkopplad för att ge stöd.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Lönn
Regionchef, Coor i Sverige
+46 8 553 966 66
peter.lonn@coor.com

Sofie Schough
Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 70 215 37 09
sofie.schough@coor.com