Coor tar ytterligare nya affärer avseende monteringsutrustning mot fordonsindustrin

Coor har under många år fått förtroendet att leverera monteringsutrustning till flera större bolag inom fordonsindustrin, world wide. Coor har nyligen erhållit ytterligare en affär på cirka 10 MSEK.

Vi är mycket glada för att det starka affärsflödet fortsätter, i synnerhet när det är en stor osäkerhet inom den industriella konjunkturen generellt, säger Patrik Sahlberg, Coor Service Management, Automation.

För mer information kontakta:

Patrik Sahlberg, chef på Coor Service Managment, Automation
patrik.sahlberg@coor.com, tfn: +46 (0)500 917 155