Ledningsförändring i Coor

Rikard Wannerholt, för närvarande vd för servicebolaget Addici, ersätter Alexis Kahlmann som chef för koncernstab Verksamhetsutveckling och tar därmed plats i koncernledningen (EMT).

Rikard Wannerholt, för närvarande vd för servicebolaget Addici, som Coor förvärvade i december 2012, får från och med den 1 april en ny roll som chef för koncernstab Verksamhetsutveckling. Rikard ersätter Alexis Kahlmann, som har valt att lämna bolaget.

Alexis Kahlmann har varit en uppskattad och respekterad medarbetare som bidragit till att utveckla bolaget under sin tid på Coor. Det är tråkigt att han väljer att lämna bolaget, men jag respekterar hans beslut och önskar honom lycka till med sina fortsatta utmaningar. Samtidigt är jag mycket glad över att han ersätts av Rikard Wannerholt. Rikard har gjort ett mycket bra arbete på Addici, och han har den erfarenhet och profil som krävs för uppgiften. Tillsättningen innebär också att vi kan tillvarata delar av den kompetens och erfarenhet som finns inom Addici, vilket är oerhört värdefullt, säger Mikael Stöhr, koncernchef och vd för Coor Service Management.

- Jag är mycket glad över min nya roll som chef för koncernens verksamhetsutveckling. Jag har lärt känna Coor som ett ambitiöst och professionellt bolag, och uppfattar verksamhetsutvecklingen som central för vårt erbjudande. Det är med stor spänning och tillförsikt jag ser fram mot mitt nya uppdrag, säger Rikard Wannerholt.