Mikael Stöhr invald som ny styrelseledamot vid Coor Service Managements årsstämma

Vid Coor Service Managements årsstämma i Stockholm i maj 2013 fattades bland beslutet att välja in Mikael Stöhr, koncernchef och vd i Coor Service Management sedan mars 2013, som ny ordinarie styrelseledamot.


Vid Coor Service Managements årsstämma i Stockholm i maj 2013 fattades bland beslutet att välja in Mikael Stöhr, koncernchef och vd i Coor Service Management sedan mars 2013, som ny ordinarie styrelseledamot.

Vid Coor Service Managements årsstämma i Stockholm i maj 2013 fattades bland annat följande beslut:

  • Mikael Stöhr, koncernchef och vd i Coor Service Management sedan mars 2013, invaldes som ny ordinarie styrelseledamot.
     
    Övriga ordinarie ledamöter, Søren Christensen (ägarrepresentant), Brian Linden (ägarrepresentant), Mats Jönsson, Anders Narvinger (ordförande) och Bernt Magnusson, omvaldes.
  • 2012 års räkenskaper fastställdes.

Alla beslut fattades enhälligt.