Coor förlänger samarbetet med Danska Polisen

Politiet har beslutat att förlänga samarbetet med Coor. Förlängningen avser två år från och med 2017, vilket innebär att Coor i ytterligare fyra år ska leverera och utveckla integrerade facility management-tjänster såsom rengöring, restaurangdrift, posttjänster, vagnparksservice av 2 200 bilar, hittegodshantering, invändig byggnadsunderhåll samt markskötsel till Politiet.

  • -Att Politiet redan nu beslutat sig för förlänga samarbetet är ett erkännande. Det bevisar att vårt partnerskap fungerar bra och att våra medarbetare håller en hög service- och kvalitetsnivå till polisens knappt 14 000 medarbetare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor Service Management.
  • -Vi gläder oss mycket över att i ytterligare fyra år fortsätta att utveckla integrerade facility management-tjänster till Politiet och skapa en leverans som tillgodoser Politiets krav på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig service som stödjer verksamheten, säger Jørgen Utzon, vd för Coor Service Management i Danmark.

Coor startade samarbetet med Politiet år 2012, och sedan dess har man i nära samarbete uppnått goda resultat inom flera områden, bland annat mottagandet av Drifsherrepriset 2015 för det unika partnerskapet. Coor har därutöver hjälpt Politiet med att digitalisera många av deras processer och funktioner inom facility management, senast genom att effektivisera felanmälanprocessen med hjälp av unika QR-koder på 35 000 inventarier samt att kartlägga 450 000 kvadratmeter fastighet med inredning i 3D.

När Politiet år 2011 genomförde sin upphandling av integrerad facility management (IFM), var det överordnade målet för Politiet att de ville behålla servicenivåerna och utveckla servicen med ambitionen att hela tiden säkerställa en så kostnadseffektiv och bra drift som möjligt.

  • -Vi har totalt sett varit mycket nöjda med Coors leverans, vilket också syns i den senaste undersökningen bland servicebrukarna i Politiet. Dessutom har vi uppnått våra mål med att effektivisera och spara pengar genom att outsourca IFM till en privat serviceleverantör, säger Bettina Jensen, avdelningschef hos Rigspolitiet.

Kontraktet sysselsätter över 300 Coor-medarbetare.

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2015, klockan 17:30.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information,

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor Service Management +46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Jørgen Utzon, Vd Coor Service Management i Danmark +45 23 63 71 78, jorgen.utzon@coor.com

Thomas Backteman, IR-chef, Coor Service Management +46 70 831 16 66 thomas.backteman@coor.com