Coor Service Management expanderar till off-shore-industrin

Statoil har tecknat ett nytt avtal med Coor Service Management om att ansvara för servicen på fem av Statoils oljeplattformar. Avtalet innebär att Coor Service Management gör intåg på ett helt nytt marknadssegment, och att verksamheten i Norge växer med 200 personer och totalt värde på 1,1 mdNOK över kontraktsperioden.

Det nya uppdraget innebär att Coor Service Management ska ansvara för att utföra och utveckla ett antal servicetjänster till personer som arbetar på oljeplattformarna Snorre A och B samt Statfjord A, B och C. Bland tjänsterna kan nämnas lokalvård, restauranger, logi och receptionstjänster. Coor kommer att anställa 200 personer i detta uppdrag, och kommer att erbjuda anställning till många av de som idag arbetar hos den nuvarande leverantören.

- Genom våra befintliga avtal med Statoil, GE Oil & Gas och Aibel har vi redan etablerat oss inom olje- och gassektorn, där vi ser en stor potential. Det här blir våra första offshore-uppdrag, vilket stärker vår position som en strategisk servicepartner inom denna sektor, säger Mikael Stöhr, koncernchef och vd för Coor Service Management.

Leveransen startar den 1 juli. I upphandlingen lades stor vikt vid frågor som säkerhet och kvalitet, kundfokus, utveckling samt samarbete.

- Det här är en fantastisk affär, som innebär att vi växer i Norge. Statoil är en kund som ställer höga krav, vilket är inspirerande. Vi ser nu fram mot uppgiften att ta över och utveckla servicetjänsterna på dessa plattformar i nära samarbete med Statoil, säger Klas Elmberg, vd för Coor Service Management i Norge.

I mitten av 2014 inledde Coor ett nytt samarbete med Statoil som omfattade fastighets- och arbetsplatsservice till 31 större kontor och produktionsanläggningar på Norges fastland. Detta uppdrag var den största outsourcingaffären på den nordiska FM-marknaden någonsin.