Coor Service Management och Borealis i förlängt samarbete

Borealis har valt att förlänga avtalet med Coor Service Management om leverans av integrerade servicetjänster. Avtalet som är värt cirka 115 MSEK på årsbasis förlängs i ytterligare två år och träder i kraft 1 april 2016.

Borealis producerar bland annat plastråvara för rörsystem, kraft- och kommunikationskablar samt avancerande förpackningar. Avtalet innebär att Coor ska fortsätta att utveckla och leverera integrerade servicetjänster inom arbetsplatsservice och fastighetsservice till Borealis 1 300 medarbetare och 140 byggnader i anläggningen i Stenungsund.

– Vi är mycket stolta över det fortsatta förtroendet som förlängningen innebär. Det är en bekräftelse på att vi lever upp till Borealis höga förväntningar. Vårt uppdrag blir nu att i nära samarbete med Borealis fortsätta utveckla våra tjänster så att det stödjer Borealis verksamhet optimalt. Vår gemensamma målsättning är att skapa en ny standard för de facility management-tjänster vi ansvarar för, säger Mikael Stöhr, VD och Koncernchef på Coor Service Management.

Tjänster som ingår är bland annat fastighetsskötsel, om- och tillbyggnader, snöröjning, återvinning, reception, telefoni, posthantering, restaurang, lokalvård samt säkerhet och bevakning. Nya smarta tjänster är Coor SmartDisplay, SmartResponse, SmartFlow samt SmartUtilization och aktivitetsbaserade kontor.

– Samarbetet med Coor har fungerat utmärkt under åren och vi har haft en positiv utveckling när det gäller våra KPI:er. Just nu håller vi på med ett spännande arbete, där flera av Coors innovativa, smarta lösningar ska implementeras. Syftet är att detta ska bidra till att anpassa vår miljö till den nya tidens krav. Med Coor har vi ett partnerskap där vi hela tiden utvecklar leveransen tillsammans,säger Lars Wiberg, Plant Availability & Engineering Manager på Borealis.


Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jim Rendahl, Affärsenhetschef, Coor Service Management i Sverige
+46 10 559 6152
jim.rendahl@coor.com

Mikael Stöhr, VD och Koncernchef, Coor Service Management
+46 10 559 59 35
mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetschef, Coor Service Management
+46 10 559 59 83
asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2015 kl. 08:30 CET.