Inbjudan till presentation av Coors delårsrapport den 5 november 2015

Coor Service Management publicerar delårsrapporten för perioden januari – september 2015 den 5 november klockan 8:00. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 5 november klockan 10:00 där VD Mikael Stöhr och CFO Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i webcasten, vänligen registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/5589hwda före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 64 (Sverige), +47 235 002 53 (Norge), +45 823 331 78 (Danmark), +358 981 710 493 (Finland) eller +44 203 428 14 08 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på vår websida http://www.coor.se/Investors/Rapporter-och-publikationer/Delarsrapporter/ efter presentationen.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2015 kl. 08:45 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Thomas Backteman, IR-chef,
Coor Service Management, +46 70 831 11 66, thomas.backteman@coor.com

Åsvor BrynnelKommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com