Anna Nordin ny chef för Coor Advisory Services

Coor rekryterar Anna Nordin och växer verksamheten inom det strategiska området Coor Advisory Services, som bland annat ger kvalificerad rådgivning för att skapa smarta arbetsplatser.

Den ökade efterfrågan på rådgivningstjänster gör att Coor stärker verksamheten inom området. Sedan två tillbaka har Coor en speciellt dedikerad konsultgrupp med experter inom SmartaKontor och det är den gruppen som Anna Nordin kommer att leda. Anna har erfarenhet som managementkonsult på McKinsey & Co och närmast kommer hon från företaget GodEl och rollen som operativt ansvarig och HR-chef.

- Anna Nordin har en mycket stark bakgrund och hon har kapaciteten att ta verksamheten inom Coor Advisory Services till nästa nivå, säger AnnaCarin Grandin, VD Coor i Sverige. Vi har ett kompetent och skickligt team på plats och vi ser att kunderna efterfrågar dessa tjänster i allt högre utsträckning. Under Annas ledarskap kommer vi att bli ännu vassare inom området.

- Att få leda Coor Advisory Services och satsningen inom SmartOffice är otroligt inspirerande, säger Anna Nordin, Coor. Det handlar om att hitta den perfekta balansen mellan människan, teknik/IT och lokalerna för att skapa en arbetsplats om stödjer affären och blir en strategisk tillgång. Att driva detta arbete för våra kunder och hitta de bästa lösningarna är motiverande. Att vi sedan är experter på FM adderar ett unikt värde och en långsiktighet till vårt erbjudande.

Coor Advisory Services består idag av drygt 10 personer som uteslutande arbetar inom arbetsplatsoptimerande projekt och dessutom kan hjälpa klienter med andra typer av rådgivning, exempelvis kring att upprätta en optimal beställarorganisation och outsourcingprocesser baserat på Coors mångåriga erfarenhet inom området.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Anna Nordin
Chef för Coor Advisory Services
+46 10 559 59 43, anna.nordin@coor.com

AnnaCarin Grandin
VD, Coor i Sverige
+46 10 559 57 70, anna.carin.grandin@coor.com

Sofie Schough
Kommunikationschef, Coor i Sverige
+46 10 559 59 83, sofie.schough@coor.com