Coor expanderar inom lokalvård med Region Gävleborg

Region Gävleborg har tecknat en avsiktsförklaring med Coor avseende en tvåårig leverans av lokalvård till sjukhusen i regionen. Leveransen startar den 1 september och det totala avtalsvärdet uppskattas till drygt 100 MSEK.

Coor har tidigare levererat lokalvård till Region Gävleborg under fem år. Nu förnyas samarbetet efter två år med en annan leverantör.

-       Vi är stolta över det förnyade förtroendet vi får av Region Gävleborg. Vi har gedigen erfarenhet av att leverera lokalvård i känsliga miljöer, vilket motsvarar de höga kvalitetskrav som Region Gävleborg ställer på leveransen. De vill ha lokalvård av högsta klass och det kommer Coor att leverera, säger AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige.

Coor kommer i samband med leveransstarten att överta merparten av medarbetarna från den tidigare leverantören. Den största enskilda leveransen är till Gävle sjukhus.

-       Coor är marknadsledande när det gäller integrerade FM-lösningar (IFM), men sedan några år satsar vi också särskilt på våra stora tjänsteområden lokalvård, fastighetsservice samt mat och dryck. Med vårt nya lokalvårdskoncept, Coor Cleaning Concept, har vi ett av Nordens bästa och mest hållbara lokalvårdserbjudande, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef för Coor.

Avsiktsförklaring övergår till ett avtal under april.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor                   +46 10 559 59 35            mikael.stohr@coor.com

AnnaCarin Grandin, Vd, Coor i Sverige                     +46 10 559 57 70            annacarin.grandin@coor.com  

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör +46 10 559 54 04    asvor.brynnel@coor.com