Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Coor har tecknat ett förnyat avtal med SAS (Scandinavian Airlines) med ett uppskattat kontraktsvärde om totalt cirka 1 mdSEK. Avtalet innebär att Coor får fortsatt förtroende att leverera integrerade FM-tjänster (IFM) till ett flertal kontor, hangarer och tekniska byggnader i Sverige, Norge och Danmark i ytterligare sex år.

SAS är nordens ledande flygbolag. Det förlängda IFM-avtalet innebär att Coor ska samordna, utveckla och leverera ett stort antal FM-tjänster till SAS, bland annat fastighetsskötsel, lokalvård och säkerhet. Avtalet löper på sex år, med en årlig fast abonnemangsvolym på cirka 160 MSEK per år. Utöver det tillkommer rörliga projektvolymer. 

      SAS är en viktig kund för Coor, som vi har samarbetat med sedan 2008, och vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet i ytterligare sex år. Nyckeln till en nöjd kund ligger i vår förmåga att förstå och löpande anpassa vår verksamhet till kundens förändrade behov. I det här fallet handlade det om att hitta former för ett mer utvecklat partnerskap och ökad transparens. Vi ser nu fram mot uppgiften att tillsammans med SAS fortsätta förnya och förbättra vår leverans, säger Mikael Stöhr, koncernchef och vd på Coor.

En av de nyheter som införs är en utvecklad leveransuppföljning. Med hjälp av tydliga nyckeltal kommer SAS via Coors digitala uppföljningsverktyg Coor Performance Portal kunna följa utvecklingen och göra jämförelser mellan olika länder och orter.

      Vi har samarbetat med Coor i åtta år, och tar nu steget vidare genom ett mer utvecklat partnerskap. För oss är det viktigt att hitta en bra balans mellan kvalitet och pris, men framförallt att vi har ett väl fungerande och nära samarbete baserat på förtroende och transparens, säger Bjørn Frivold, Head of Facility Management på SAS Group.

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor, + 46 10 559 59 62, mikael.stohr@coor.com

AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige, +46 10 559 59 57 70, annacarin.grandin@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017 kl. 08:00 CET.