Coor levererar nydanande patientmåltider vid Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna

Coor har i hård konkurrens tilldelats uppdraget att utveckla måltidsverksamheten samt driva tillagningsköket i det nya sjukhuset. Avtalet är värt cirka 66 MSEK per år och tecknas för en period om sex år med möjlighet till förlängning om maximalt fyra år. 

Från 1 april 2018 kommer Coor att driva det nybyggda tillagningsköket vid Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader. Där kommer Coor att tillaga och leverera 900 portioner patientmat per dag samt försörja alla avdelningar med varor som bröd, mjölk, frukt, cornflakes, smör med mera. I uppdraget ingår även måltidsvärdar på 20 avdelningar och kostkompetens på plats. En viktig del i åtagandet är att Coor tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset kontinuerligt ska utveckla såväl patientkosten som måltidsupplevelsen.

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag, och mat & dryck är en av Coors största tjänster. Med cirka 120 restauranger är Coor en av de största restaurangoperatörerna i Norden. Patientkost kommer att erbjudas under ett eget varumärke.

- Det här är ett mycket viktigt uppdrag för Coor. Vår ambition är att i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset utveckla patientkosten så att den blir en måltidsupplevelse som bidrar till en angenämare sjukhusvistelse för de patienter och anhöriga som kommer till sjukhuset, säger AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige.

Uppskattningsvis behöver Coor nyanställa cirka 70 personer till uppdraget. 

Tilldelningsbeslutet träder ikraft efter sedvanlig prövotid. Avtalsparter är Coor och Karolinska Universitetssjukhuset.