Coor tecknar nytt nordiskt IFM-avtal med ABB

Coor har fått ett nytt uppdrag från ABB avseende leverans och utveckling av ett flertal FM-tjänster till ABB i Sverige, Norge, Finland samt Baltikum. Det totala kontraktsvärdet uppgår till över 1 000 MSEK.

ABB, med huvudkontor i Zürich, Schweiz, är ett ledande teknologiföretag inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät med globala kunder inom energi, industri samt transport & infrastruktur. Efter en omfattande upphandlingsprocess har ABB tecknat avtal med Coor avseende samordning, leverans och utveckling av ett stort antal FM-tjänster till 26 kontors-och produktionsanläggningar i stora delar av Norden och i Baltikum.

Bland tjänsterna ingår fastighetsservice, säkerhetstjänster, lokalvård, arbetsplatsservice samt kaffemaskiner och frukt. Avtalet löper på 5 år och har en uppskattad årsvolym på över 230 MSEK.

–      ABB har tidigare valt att samarbeta med ett flertal olika serviceleverantörer i Norden och Baltikum. Nu väljer de en leverantör som ska ta ett helhetsgrepp och driva förenkling, effektivisering och utveckling tvärs över flera länder och tvärs över ett antal servicekategorier. Detta är en uppgift som vi ser fram mot att ta oss an, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Leveransen startar successivt från och med den 1 april 2017. Parterna arbetar gemensamt med uppstartsarbetet. Coor får ett rekryteringsbehov på vissa orter.

–      Avtalet mellan ABB och Coor är det enskilt största nya IFM-uppdrag som avgjorts på marknaden de senaste 12 månaderna. Affären befäster vår position som den ledande IFM-leverantören i Norden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

För mer information, pressbilder etc hänvisas till www.coor.se eller:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor, + 46 10 559 59 62, mikael.stohr@coor.com

AnnaCarin Grandin, vd för Coor i Sverige, +46 10 559 59 57 70, annacarin.grandin@coor.com

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Coor, +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:00 CET.