Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2016 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2016, och är finns nu tillgänglig som en digital version på http://www.coor.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ (svensk version) eller http://www.coor.com/investors/Reports-and-presentations/ (engelsk version).

Den tryckta versionen distribueras i början av vecka 18 till aktieägare och andra som särskilt har anmält intresse för en tryckt version. Den kan beställas på www.coor.se eller via e-post till ir@coor.com.

 
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 klockan 09:00 CET.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, +46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com 

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör +46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com

 
Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 30 september 2016 hade bolaget cirka 6 200 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 600 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se.