Coors avyttring av verksamheten inom Skadeservice i Norge slutförs

Den 26 september 2017 meddelade Coor att bolaget tecknat avtal om försäljning av skadeserviceverksamheten i Norge med Polygon, den europeiska marknadsledaren inom skadekontroll i byggnader. Avyttringen har nu godkänts av den norska konkurrensmyndigheten efter sedvanlig prövning. Försäljningen har därmed slutförts idag, 1 november.

För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke
CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20
olof.stalnacke@coor.com 

Sofie Schough
tf Kommunikationsdirektör, Coor
+4610 559 59 83
sofie.schough@coor.com