Inbjudan till presentation av Coors bokslutskommuniké 2016, den 22 februari 2017

Coor publicerar sin bokslutskommuniké 2016 den 22 februari klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 februari klockan 09:30 där VD och koncernchef Mikael Stöhr tillsammans med CFO och IR-direktör Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk

http://edge.media-server.com/m/p/ks8xy4v6 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 566 426 92 (Sverige), +47 23 50 02 52 (Norge), +45 35 44 55 79 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 008 98 07 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer, efter presentationen.

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.se eller kontakta:

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor, +46 10 559 59 20,
olof.stalnacke@coor.com 

Åsvor Brynnel, Kommunikations- och Hållbarhetsdirektör, Coor, +46 10 559 54 04,
asvor.brynnel@coor.com