Framtidsspaning: Mänskliga mötet allt viktigare

Att kontoret som arbetsplats är på utdöende stämmer inte alls, det säger Ulf Boman, på Kairos Future. Tvärtom. I framtiden behöver vi det mänskliga mötet för att skapa och producera.

Den digitala revolutionen har inneburit att många av oss kan arbeta var som helst: hemma, på ett café, i sommarstugan eller på en alptopp. Det har fått många att hävda att vi inte behöver kontoret som arbetsplats i framtiden – men inget kunde vara mer fel, enligt Ulf Boman, partner och framtidsstrateg på Kairos Future.

– Framtidens arbetsplatser kommer att vara så väl utformade att människor aktivt väljer att åka in till kontoret för att arbeta, säger Ulf Boman.

Hans vision av framtidens arbetsplats är ett attraktivt aktivitetsbaserat kontor, utan personliga skrivbord och med många olika typer av ytor: kreativa ytor, tysta ytor och telefonrum. Där arbetar vi sida vid sida med robotar och ska vi ha möten med kollegan i Göteborg så kan han eller hon medverka som ett hologram. Ledning och chefer är coachande, men har stor tillit till sina medarbetare och låter dem styra sitt eget arbete.

Kairos Future har tillsammans med digitaliseringskonsulten Palorial nyligen släppt rapporten Morgondagens arbetsplats. Den bygger på fokusgrupper och en enkät med ett tusental svenska tjänstemän. I rapporten slås fast att ett bra kontor är en hubb där människor vill samlas och vara, eftersom det finns många olika miljöer att arbeta i och bra digitala verktyg och system som underlättar arbetet.

– Vi behöver kontoret, för vi behöver mötas. I dag är kreativitet avgörande för företags framgång. Men tankar och idéer föds inte när man sitter ensam, de uppstår i mötet med andra människor, säger Ulf Boman.

Det innebär enligt Ulf Boman att ett kontor på sikt blir en viktig konkurrensfördel ­– för att attrahera de bästa talangerna, komma på nya idéer och utveckla produkter och tjänster.

– För att konkurrera blir det också viktigt att företagets värderingar avspeglar sig i kontoret. Ett exempel är att många företag numera använder sig av gamla möbler som de gör om för att passa det nya kontoret. Det är ett statement – man vill vara med och minska resursförbrukningen.

Utvecklingen av digitala arbetssätt och verktyg, och att de går att anpassa efter medarbetarnas behov, är också avgörande i framtiden.

– Många digitala verktyg är standardiserade, som Outlook, men de finns ofta dolda funktioner som vi kan använda oss av och därmed anpassa verktyget till den enskildas behov, säger Ulf Boman

På framtidens kontor är naturligtvis onödiga och tråkiga möten tabu. Enligt rapporten, så upplever många möten som tidstjuvar, även om de sker via videolänk. För information och administration används därför chattar, medan mellanmänskliga möten sker för att skapa, lära eller bygga gemenskap.

För att förenkla än mer på arbetsplatsen och underlätta för kollegerna har Coor stöttar företag med Konferensservice i Sverige under flera år. Konferensservicen gör att de anställda kan fokusera på de mänskliga mötet och på syftet med mötet snarare än administrera själva upplevelse.