• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

En tydlig färdriktning

Vi fokuserar på att leverera ett innovativt tjänsteerbjudande med en aktiv kunddialog, vilket leder till ett långsiktigt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete, som i sin tur gör det möjligt för Coor att växa på en expanderande marknad.

Coors övergripande strategier är att:

  • Tillväxt inom IFM.
  • Växa inom enstaka FM-tjänster.
  • Kundanpassad och flexibel leveransmodell.
  • Fokus på operationell effektivitet.
  • Nordiskt fokus, men viss följsamhet ut i Europa.