• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Årsstämma 2016

Årsstämman för verksamhetsåret 2015 hölls i Kista Entré (Kista, Stockholm) den 28 april 2016.

Mötet omvalde Anders Narvinger, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Sören Christensen, Mats Jönsson och Mikael Stöhr. Till nya styrelsemedlemmar valdes Heidi Skaaret och Mats Granryd. Anders Narvinger valdes till styrelsens orförande. Mötet omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor till Årsstämman 2017, och ansvarig revisor är Magnus Brändström.

Bland annat fastställde också mötet en utdelning på 2,00 SEK (varav 1,40 som ordinarie och 0,60 som extra utdelning) per aktie för 2015 enligt styrelsens förslag.

Protokoll och andra relaterade dokument efter Årsstämman

En kommuniké från mötet, som distribuerats som pressmeddelande direkt efter mötet den 28 april hittar du här.

Vd anförande (utan film)

Protokoll Årsstämman 2016

Relaterade dokument till Årsstämman 2016

Inbjudan och andra relaterade dokument före Årsstämman

Kallelse för årsstämman 2016

Fullmakt årsstämman 2016

Registrering sker här [Länk borttagen]

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag årsstämman 2016

Valberedningens motiverade yttrande

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens redovisning ersättningsutskottets utvärdering

Yttrande enligt ABL 18 kap 4§

Förslag eller frågor till årsstämman

För att kunna förbereda kallelsen till årsstämman skulle Coor ha erhållit förslag eller frågor skriftligen senast den 10 mars 2016.