Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson
Valberedningens ordförande, Swedbank Robur
+46 76 139 55 00
jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel
Chefsjurist, Coor Service Management
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Sofie Schough
Tf. Komm.chef, Coor Service Management
+46 10 559 59 83
sofie.schough@coor.com