Årsstämma 2019

Årsstämman hålls den 2 maj klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista. Fullständig information inlusive anmälan, publiceras den 26 mars på den här sidan. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com eller direkt till valberedningens ordförande Jan Särlvik.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds 
+ 46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72 
erik.strumpel@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com