Årsstämma 2021

Årsstämman kommer att hållas i Kista, måndagen den 26 april 2021, kl. 15.00.

Förslag eller frågor till årsstämman

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Ärendet ska tas upp vid årsstämman, om begäran har kommit in till Coor senast den 8 mars 2021.

För ytterligare information, kontakta:


Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds 
+46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com