• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Årsstämma 2017

Årsstämman för verksamhetsåret 2016 ägde rum i Kista, Stockholm, den 4 maj 2017.

Mötet omvalde Mats Grandryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr. Till nya styrelsemedlem valdes Anders Ehrling. Mats Granryd valdes till styrelsens orförande. Mötet omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor till Årsstämman 2018, och ansvarig revisor är Magnus Brändström.

Bland annat fastställde också mötet en utdelning på 3,00 SEK (varav 1,55 som ordinarie och 1,45 som extra utdelning) per aktie för 2016 enligt styrelsens förslag.

Protokoll och andra relaterade dokument efter Årsstämman

Anställd som håller presentationen vid årsstämman | Coor

Kommuniké från mötet, som distribuerades som ett pressmeddelande den 4 maj 217

Ppt-bilder som visades under vds anförande (utan film)

Protokoll Årsstämman 2017

Relaterade dokument till Årsstämman 2017

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2017

Kallelse till årsstämman 2017

Fullmaktsformulär

Registrering till årsstämman 2017

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag årsstämman 2017

Valberedningens motiverade yttrande

Yttrande enligt ABL 18 kap 4§

Styrelsens redovsning ersättningsutskottets utvärdering

Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Valberedning

Valberedningens sammansättning presenteras här.  

Förslag eller frågor till årsstämman

För att kunna förbereda kallelsen enligt bolagsordningen skulle förslag och frågor till årsstämman ha skickats till Coor senast den 16 mars 2017.