Organisation

Coor är indelat i marknader/länder, vilket ger ett starkt marknads- och kundfokus. Bolaget har också centrala specialistfunktioner för Verksamhetsutveckling (inklusive IT, HSEQ, Innovationer), Affärsutveckling, Ekonomi/IR, Juridik, HR och Kommunikation/Hållbarhet.

Coors organisationsschema för koncernen beskrivs nedan. Den svenska verksamheten inkluderar även mindre verksamhet i Belgien.

Coors koncernledningen.jpg

Kontakter och kontor

För att komma i kontakt med oss, vänligen gå til vår kontaktsida.
För att hitta våra kontor, vänligen gå till vår kartsida.