Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Organisation

Coor är indelat i marknader/länder, vilket ger ett starkt marknads- och kundfokus. Bolaget har också centrala specialistfunktioner.

Coors organisationsschema för koncernen beskrivs nedan. Den svenska verksamheten inkluderar även mindre verksamhet i Belgien.

Kontakter och kontor

För att komma i kontakt med oss, vänligen gå til vår kontaktsida.
För att hitta våra kontor, vänligen gå till vår kartsida.