• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Koncernledning

AnnaCarin Grandin | President and CEO  | Coor

AnnaCarin Grandin

VD och koncernchef sedan 2020.

Född: 1967
Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet/Högskolan i Gävle/Sandviken.

Arbetslivserfarenhet:
Flera roller i Coor bl.a. som VD Coor Sverige och Norge, Veolia (f.d. Dalkia) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i CRAMO.

Aktieägande: 34 704 aktier och 27 500 köpoptioner.

Helena Söderberg | HR Director | Coor

Helena Söderberg

HR-chef sedan 2020.

Född: 1967
Utbildning: Examen i Personal och arbetslivsfrågor, Uppsala universitet
Arbetslivserfarenhet: HR-direktör, JM. HR-direktör, Alstom samt ett antal olika positioner inom HR på Skanska.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande:
-

Klas Elmberg, Coor

Klas Elmberg

CFO och IR-chef sedan 2019.

Född: 1974
Utbildning: Magisterexamen i internationell företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg.
Arbetslivserfarenhet: Flertal olika roller inom Coor bl.a. som vice VD och CFO för Coor Sverige, VD för Coor Norge och Affärsenhetschef i Coor Sverige. Managementkonsult, Accenture. Controller, Saab Automobile.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande: 20 268 aktier och 27 500 köpoptioner.

Magnus Wikström | President of Coor Sweden | Coor

Magnus Wikström

Chef för verksamheten i Sverige sedan 2020.

Född: 1965
Utbildning: Magisterexamen, Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Flera roller i Coor bl.a. som Vice VD Coor Danmark, Skanska AB och Cap Gemini AB.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande: 18,696 aktier.

Marcus Karsten | Head of operations in Finland | Coor

Marcus Karsten

Chef för verksamheten i Finland sedan 2018.

Född: 1966
Utbildning: Ekonomiemagister, Universitetet Åbo Akademi.
Arbetslivserfarenhet: VD Bravida Finland, VD Lemminkäinen Talotekniikka, VD Tekmanni Service, Affärsenhetschef Siemens.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Oy Hedengren Ab och i Finlands Handbollsförbund.
Aktieägande: 5 500 aktier och 27 500 köpoptioner.

Jens Ebbe Rasmussen, Coor

Jens Ebbe Rasmussen

Chef Affärsutveckling & Försäljning sedan 2009.

Född: 1968
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi, Lunds Universitet. Finance, École supérieure de commerce de Paris. Kadett, Pansarofficershögskolan Skövde.
Arbetslivserfarenhet: Managementkonsult, McKinsey & Company. Fixed Income Department, Unibank Markets. Konsult/Extern rådgivare, Fruktbudet.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande:
61 213 aktier.

Erik Strumpel, Coor

Erik Strümpel

Chefsjurist sedan 2006.

Född: 1970
Utbildning: Juristexamen, Lunds Universitet. IFL Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Advokat, Linklaters Advokatbyrå. Notarie, Handens tingsrätt.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande:
8 250 aktier och 27 500 köpoptioner.

Nikolai Utheim, Coor

Nikolai Utheim

Chef för verksamheten i Norge sedan 2016.

Född: 1975
Utbildning: Civilekonom med inriktning mot finans, Norwegian School of Management (BI) and Copenhagen Business School.
Arbetslivserfarenhet: Konsult, PwC Norge, Statoil Norge AS (Deputy CFO, Chief Controlling and Strategy Projects).
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande:
 8 000 aktier och 27 500 köpoptioner.

Jorgen Utzon, Coor

Jørgen Utzon

Chef för verksamheten i Danmark sedan 2001.

Född: 1961
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Copenhagen Business School. Executive Program, International Institute for Management Development, Lausanne.
Arbetslivserfarenhet: VD, Strax Nordic, Logistics Manager och Service Director, Xerox Danmark. Olika managementfunktioner, Rockwool.
Andra nuvarande uppdrag: Ledamot i Dansk Industris exekutivkommitté, Ordförande i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) och styrelseledamot i DI Service (Dansk Industri). Ledamot i Nordomatic AB och i Nordomatic A/S.
Aktieägande: 50 000 aktier.

Rikard Wannerholt, Coor

Rikard Wannerholt

Chef Verksamhetsutveckling sedan 2013.

Född: 1962
Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet. Advanced Management Program, Handelshögskolan i Stockholm. International Executive Program, IESE Business School, Navarra, Barcelona.
Arbetslivserfarenhet: VD, Sun Microsystems Sverige. VD och koncernchef, Addici. Executive Vice President, EDB Business Partner.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande:
22 746 aktier och 27 500 köpoptioner.

Magdalena

Magdalena Öhrn

Kommunikationschef sedan 2018.

Född: 1966
Utbildning: Fil kand. i informationsvetenskap, Uppsala Universitet samt Poppius journalistskola.
Arbetslivserfarenhet: Informationschef, Ving, Byråchef, kundansvarig projektledare samt diverse andra roller på Prime PR, Projektledare, Rikta kommunikation, Presschef, TV3.
Andra nuvarande uppdrag: -
Aktieägande: 1 500 aktier och 10 000 köpoptioner.