Svenska ledningsgruppen

Coor i Sveriges ledningsgrupp utgörs av följande personer:

Peter Bergwerf

Tf CFO

010-559 65 82

peter.bergwerf@coor.com

Frida Sandgren

Chef Hållbar utveckling

070-268 4381

frida.sandgren@coor.com

Daniel Stigberg

Daniel Stigberg

Affärsenhetschef, IFM 1

010-559 59 74

daniel.stigberg@coor.com

Markus Danielson

Affärsenhetschef, IFM 2

010-559 59 66

markus.danielson@coor.com

Christer Olsson

Affärsenhetschef IFM 3

010-559 59 61

christer.olsson@coor.com

Magnus Wikström Affärsenhetschef | Coor

Magnus Wikström

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

010-559 50 95

magnus.wikstrom@coor.com

Charlotte Almberg

Affärsenhetschef Specialisttjänster

070-595 58 16

charlotte.almberg@coor.com

Sofie Schough

Sofie Schough

Kommunikationschef

010-559 59 83

sofie.schough@coor.com

Maria André Ahlgren

Maria André Ahlgren

HR-chef

010-559 59 45

Maria.AndreAhlgren@coor.com

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

070-941 87 69

kajsa.hogdahl@coor.com

Magnus Krona - Tf Inköpschef | Coor

Magnus Krona

Tf Inköpschef

010-559 53 33

magnus.krona@coor.com