Revisor

Revisorsval skedde senast vid årsstämman 2017 då det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) med Magnus Brändström (auktoriserad revisor och medlem av FAR – branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Coors revisor sedan 2004 och Magnus Brändström har varit huvudansvarig revisor sedan 2015.