Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Revisor

Revisorsval skedde senast vid årsstämman 2020 då det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) valdes om. Huvudansvarig revisor är Niklas Renström (auktoriserad revisor och medlem av FAR – branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Coors revisor sedan 2004 och Niklas Renström har varit huvudansvarig revisor sedan 2018.