Revisor

Revisorsval skedde senast vid årsstämman 2019 då det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm) med Niklas Renström (auktoriserad revisor och medlem av FAR – branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) som huvudansvarig revisor, valdes fram till årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Coors revisor sedan 2004 och Niklas Renström har varit huvudansvarig revisor sedan 2018.