Styrelse

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, Coors bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, projektutskottet och vd, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för vd. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens uppgifter och arbete beskrivs i Coors bolagsstyrningsrapport

Styrelseledamöter valda vid bolagsstämman 2019

Mats Granryd, Coor

Mats Granryd

Styrelsens ordförande sedan 2017, och styrelseledamot sedan 2016. Ordförande i projektutskottet och i ersättningsutskottet. 
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Vd Tele2 Group, Marknadsbolagschef i Ericsson Indien, UK, Nord Europa & Central Asien och Nord Afrika. Ansvarig för Supply och Logistic inom gruppen Ericsson. Konsult Arrigo och Andersen Consulting.
Andra nuvarande uppdrag: Vd och styrelseledamot i GSMA. Styrelseledamot i Swedbank.
Aktieägande: 10 000

Anders Ehrling, Coor, Board

Anders Ehrling

Styrelsemedlem sedan 2017. Medlem i projektutskottet och revisionsutskottet.

Född: 1959
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD för BRA - Braathens Regional Airlines, koncernchef för Scandic Hotels, ledande befattningar inom SAS bl.a. som VD för SAS Sverige AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Unlimited Travel Group och A-Katsastus OY samt styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Dream Troopers AB.
Aktieägande: 0

Mats Jönsson, Coor

Mats Jönsson

Styrelseledamot sedan 2000. Medlem i projektutskottet.
Född: 1957
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan.
Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef i Coor Service Management. Olika befattningar inom Skanska inklusive VD och koncernchef Skansk Services.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Logent Holding AB och Lekolar AB. Styrelseledamot i NCC AB och Assemblin.
Aktieägande: 329 155 aktier.

Monica Lindstedt, Coor

Monica Lindstedt

Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1953
Utbildning: Civilekonom och doktorandstudier i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Vd och grundare av Hemfrid i Sverige AB och medgrundare av Tidnings AB Metro. Tidigare Vd för tidningen Folket Eskilstuna, Bonniers Fackpressförlag, Eductus AB och Previa AB.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB och intresseorganisationen Företagarna. Styrelseledamot i Sveriges Television AB, Apotea AB och AB Gullringsbo Egendomar.
Aktieägande: 10 000 aktier

Kristina Schauman

Kristina Schauman

Styrelseledamot sedan 2015. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.
Född: 1965
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Grundare, konsultbolaget Calea AB. Tidigare ekonomi- och finansdirektör Apoteket AB, Carnegie Group och OMX AB. Group Treasurer OMX AB. Vvd, Corporate Finance och Group Treasurer Investor AB.
Andra nuvarande uppdrag: Vd och styrelseledamot i Calea AB. Styrelseledamot i BEWI Group AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB, Apoteket AB, Orexo AB, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt och Ellos Group Holding AB.
Aktieägande: 10 000 aktier.

Heidi Skaret, Coor

Heidi Skaaret

Styrelseledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.
Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen, University of Washington (USA).
Arbetslivserfarenhet: Vd Lindorff AS, vd IKANO bank Norge, Senior Vice President DNB ASA, Styrelseledamot Storebrand ASA..
Andra nuvarande uppdrag: Group Executive Vice President Storebrand ASA. Styrelseordförande Storebrand Bank ASA, Storebrand Forsikring AS och Storebrand Helseforsikring AS. 
Aktieägande: -

Mikael Stöhr, Coor

Mikael Stöhr

Styrelseledamot, vd och koncernchef sedan 2013.
Född: 1970
Utbildning: Juristexamen, Lunds Universitet.
Arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef Coor Service Management. Tidigare Vd och koncernchef, Green Cargo AB och Axindustries AB. Vice koncernchef, Axel Johnson International AB. Handelssekreterare, Exportrådet i Ryssland. Junior Engagement Manager, McKinsey & Company. Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB.
Aktieägande: 78 947 aktier.

Glenn Evans, Coor

Glenn Evans

Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1959

Linus Johansson

Styrelseledamot sedan 2018. Arbetstagarrepresentant.

Född: 1989

Rikard Milde, Coor

Rikard Milde

Styrelselesuppleant sedan 2016. Arbetstagarrepresentant.
Född: 1967.