Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Ersättning till styrelseledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Uppgifterna nedan avser ersättningar beslutade på bolagsstämman 2019.

Styrelseldamot Styrelsen Revisionsutskott Ersättningsutskott Projektutskott Totalt
Mats Granryd (ordf) 785 000 SEK (ordf)  

50 000 SEK (ordf)

100 000 SEK (ordf) 935 000 SEK
Anders Ehrling 280 000 SEK 100 000 SEK    75 000 455 000 SEK
Mats Jönsson 280 000 SEK      75 000 355 000 SEK
Kristina Schauman 280 000 SEK 200 000 SEK (ordf)  50 000 SEK   530 000 SEK
Monica Lindstedt 280 000 SEK    50 000 SEK   330 000 SEK
Heidi Skaaret 280 000 SEK  100 000 SEK     380 000 SEK
Mikael Stöhr - - - - -
Total         2 985 000 SEK