Ersättning till styrelseledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Uppgifterna nedan avser ersättningar beslutade på bolagsstämman 2018.

Styrelseldamot Styrelsen Revisionskom. Ersättningskom. Projektkom. Totalt
Mats Granryd (ordf) 730 000 SEK (ordf)   50 000 SEK (ordf) 100 000 SEK (ordf) 880 000 SEK
Anders Ehrling 260 000 SEK      75 000 335 000 SEK
Mats Jönsson 260 000 SEK      75 000 335 000 SEK
Kristina Schauman 260 000 SEK 150 000 SEK (ordf)  50 000 SEK   460 000 SEK
Monica Lindstedt 260 000 SEK    50 000 SEK   310 000 SEK
Heidi Skaaret 260 000 SEK  100 000 SEK     360 000 SEK
Mikael Stöhr - - - - -
Total         2 680 000 SEK