Ersättning till styrelseledamöter

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Uppgifterna nedan avser ersättningar beslutade på bolagsstämman 2017.

Styrelseldamot Styrelsen Revisionskom. Ersättningskom. Projektkom. Totalt
Mats Granryd (ordf) 700 000 SEK (ordf)  100 000 SEK 50 000 SEK (ordf) 100 000 SEK (ordf) 950 000 SEK
Anders Ehrling 250 000 SEK      75 000 325 000 SEK
Mats Jönsson 250 000 SEK      75 000 325 000 SEK
Kristina Schauman 250 000 SEK 150 000 SEK (ordf)  50 000 SEK   450 000 SEK
Monica Lindstedt 250 000 SEK    50 000 SEK   300 000 SEK
Heidi Skaaret 250 000 SEK  100 000 SEK     350 000 SEK
Mikael Stöhr - - - - -
Total         2 700 000 SEK