Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

För medarbetare

Här hittar du som medarbetare på Coor relevanta länkar.

Vårt erbjudande | Coor

Intranät

På vårt intranät hittar du som anställd på Coor relevanta nyheter och information inom olika områden.

Klicka här för att komma till vårt intranät ➝

 

Personalportal - Inspira

Blev du en del av Coor i och med förvärvet av Inspira? Då hittar du den tidigare personalportalen på länken nedan. I portalen hittar du bland annat lönespecifikationer. Om du har tappat bort dina inloggningsuppgifter, kontakta din arbetsledare.

Klicka här för att komma till Inspiras personalportal ➝

Whistle blower portal

Coor har en onlinetjänst där anställda anonymt kan rapportera misstänkta överträdelser av Coors uppförandekod. Portalen hanteras av en extern leverantör och finns på alla nordiska språk samt engelska, polska, tyska, nederländska, estniska, franska och ungerska. Meddelanden som skickas via portalen krypteras och skickas anonymt till Coors juridiska avdelning för utredning. Parter som inte är anställda av Coor, såsom kunder eller leverantörer, kan också rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.

Till Whistle blower portal ➝