Vi lyssnar på våra kunder

Coor genomför årligen en omfattande kundundersökning. Resultatet är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet och leverans.

Undersökningen startar den 12 september och pågår till och med den 2 oktober, och utförs med hjälp av ett oberoende undersökningsföretag. Vi sätter stort värde i att du som får undersökningen tar dig tid en stund för att ge oss Ert värdefulla återkoppling till oss som leverantör.
Frågorna spänner över områden som relationer, uppföljning, bemötande och självklart serviceleveransen. Resultatet analyseras och följs upp på flera nivåer i Coor – från koncernnivå till landsnivå, kund- och tjänstenivå, och är en viktig input i arbetet med att sätta operativa mål för kommande verksamhetsår.

Har du frågor kring vår undersökning, kontakta Mikael Karlsson, HSEQ-chef på Coor Group.