Outsourca din serviceverksamhet

Det blir allt vanligare att privata företag och offentliga verksamheter väljer att outsourca sina serviceverksamheter till en extern serviceleverantör.

FM-tjänster kan antingen hanteras internt (in-house) eller outsourcas till tredje part. Det finns flera anledningar till att FM-tjänster outsourcas, bland annat för att kunden vill fokusera på sin kärnverksamhet eller för att förbättra kvaliteten på tjänsterna, minska kostnaderna och minimera riskerna. För att ge ett större mervärde till kunden har innovationer i utförandet av tjänsterna blivit allt viktigare. Detta beror på ett ökat fokus på tjänsternas kvalitet samt teknisk utveckling.

Kvalitet - det viktigaste urvalskriteriet

Under de senaste fem åren har kvalitet passerat pris som det främsta kriteriet vid inköp av FM-tjänster i Norden. Det är huvudsakligen stora företag som fokuserar på kvalitet medan den offentliga sektorn fortfarande lägger större vikt vid priset. För kontrakt som kommer till marknaden för första gången är kvaliteten på tjänsterna viktig och att kostnaderna minskas. Konkurrenskraftiga priser fortsätter emellertid att vara en viktig faktor för kunderna, men i takt med att kontrakten fortlöper läggs större vikt vid kvaliteten på tjänsterna. De mest etablerade kontrakten fokuserar främst på åtgärder för att förbättra produktiviteten och kvaliteten på tjänsterna.

Innovationer ökar i vikt

Innovation blir allt viktigare, inte bara som en differentieringsfaktor under upphandlingsprocesser, utan även under tjänsternas utförande. Mjukvaruverktyg byggs i allt högre grad in i FM-tjänsterna efter önskemål om att i realtid kunna övervaka hur kontrakten genomförs. Kunderna inom IFM-segmentet söker i allt högre grad efter innovativa lösningar med konkreta fördelar för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. De huvudsakliga innovationsområdena innefattar produktförbättring, förbättrad hållbarhet samt innovationer som ökar trivseln på arbetsplatsen.