Så här startar ett samarbete

Vårt uppdrag innebär att vi tar över ansvaret för att utveckla och driva en serviceverksamhet. Ofta innebär det att vi erbjuder kundens befintliga servicepersonal anställning hos Coor. Alla övertaganden och kontraktsstarter förbereds mycket noga. Nedan visar vi hur ett samarbete kan växa fram.

1. En första kontakt

Varje samarbete inleds med ett förutsättningslöst möte. Syftet med det inledande mötet är främst att vi ska lära känna varandra lite bättre. Vi berättar om vårt arbete och besvarar dina frågor, och du ger oss en bild av din verksamhet och dess förutsättningar så att vi kan analysera och genomlysa ditt företag. Det är också viktigt att vi får en bild av hur serviceverksamheten på bolaget ser ut idag och om ni har några önskemål om förändringar. Kanske vill ni höja servicegraden – eller kanske sänka den? Har ni egen personal idag som vi kan ta över? Vi har inga standardiserade erbjudanden utan anpassar oss alltid till våra kunders unika situation, önskemål och behov.

2. Gedigen analys

Genom att kombinera en analys av ditt företag med erfarenhet från liknande uppdrag sammanställer vi ett förslag på hur vi kan förändra och förbättra arbetet med er internservice. Förslaget sammanställs i en rapport som illustrerar hur vårt samarbete skulle kunna se ut och som också är ett gediget beslutsunderlag för dig.

3. Flexibelt avtal

När vi har kommit överens om ett samarbete vidtar arbetet med det viktiga avtalet. På Coor Service Management har vi lång erfarenhet av att skriva heltäckande men flexibla kontrakt. Det blir också enkelt för dig att laborera med parametrar som kvalitet, servicenivå och kostnader.

4. Smidig kontraktsstart

Baserad på vår erfarenhet har vi utvecklat en strukturerad och väl beprövad process för uppstart av nya kontrakt. När Coor tar över ansvaret för en serviceverksamhet är det viktigt att leveransen fungerar problemfritt från första dagen. Under åren har vi tagit över många serviceverksamheter och startat flera nya kontrakt, stora som små. Varje större uppstart leds av en specialiserad projektledare. I projekten ingår också viktiga kompetenser såsom IT, ekonomi, HR/personal, kommunikation, inköp, milljö och kvalitet. Alla integrationer följs upp och utvärderas, och vi har genomgående goda resultat.

Övertagande av personal

Ofta innebär ett nytt samarbete att vi tar över servicepersonal som tidigare varit anställda i bolaget. Eftersom service är vår kärnverksamhet brukar många uppleva övergången som något positivt. Vi har till och med hört nyanställda beskriva att "det kändes som att komma hem".En stor förklaring är vårt aktiva arbete med en ständigt ökad medarbetarnöjdhet. Varje år mäter vi och följer upp medarbetarnas trivsel. Resultatet bryts ner på varje kundkontrakt och varje arbetsgrupp, och vid behov upprättas särskilda åtgärdsplaner för områden med svaga resultat. På Coor erbjuder vi också kompetensutveckling för alla medarbetare. Grunden är de individuella kompetensutvecklingsplaner som upprättas i anslutning till det årliga utvecklingssamtalet.

5. Strukturerat samarbete

Ett bra samarbete bygger på en bra och väl strukturerad dialog. Som kund har du en kontaktperson hos oss som är ansvarig för att allt fungerar som överenskommet. Vi har också utvecklat strukturerade leveransrapporter, "Service Management Review", som baseras på nyckeltal som är relevanta för uppdraget. Dessa leveransrapporter underlättar den operativa uppföljningen av leveransen och är ett bra underlag till dig för att kunna fatta rätt strategiska beslut.