• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Arbetsplatserna efter pandemin

Corona påverkar oss alla, både nu och under en lång tid framöver. ​ Men nu ska våra medarbetare börja återvända till kontoren;​ Hur påverkas arbetsplatserna av de moderna arbetssätt vi tagit till oss, olika riktlinjer och nya behov? Och hur kan vi åter arbeta tillsammans på plats på ett tryggt och säkert sätt?

Kontakta oss

Följ med Sigrid till kontoret

I filmen till höger får vi följa med under en dag strax efter pandemin. Den visar några exempel på hur Coor med små medel, befintliga tjänster och smarta lösningar skapar både en trevligare och tryggare arbetsmiljö och underlättar medarbetarnas vardag.

Alla arbetsplatser behöver trygga, smarta och genomtänkta servicelösningar och en tydlig strategi anpassad för den framtid som faktiskt redan är här. 

Är ni redo?

Det är dags att göra det möjligt för era medarbetare att kunna (och vilja... och våga!) återvända till kontoren. Allt fler branscher arbetar samtidigt digitalt, nya onlinetjänster dyker upp och ökad flexibilitet vad gäller arbetssätt krävs för såväl företag som anställda. Hybridarbetsplatserna blir kanske det ”nya normala” och ställer helt andra krav på kontorslösningar, servicetjänster och upplevelsebaserade arbetsmiljöer.

Hur ser era medarbetares dagar ut på kontoret nu?​

Lokalvårdare torkar ett fönster med en blå trasa | Arbetsplatsservice | Coor

Vi är redo!​

Det som skiljer Coor från konkurrenterna har alltid varit vår förmåga att utveckla och effektivisera tjänster så att de ständigt anpassas till våra kunders skiftande krav och önskemål. Som Nordens ledande serviceleverantör är Coor närvarande på tusentals arbetsplatser och har därmed unik insikt i vilka behov som finns. Våra specialister kan utifrån forskning och erfarenhet dessutom ge en bra bild av vilka förväntningar som troligtvis uppstår i framtiden.

 

Utifrån behovet av ökad trygghet på arbetsplatserna har vi anpassat vårt tjänsteerbjudande. När samhället kräver riktigt smarta lösningar har vi många av dem redan färdiga. Det handlar både om enkla men effektiva medel så som skyltar, handdesinfektion och beröringsfria dörrar. Det handlar också om kreativa innovationer, hygienvärdar och andra smarta tjänster varav vi presenterar några nedan.​

Uppdraget handlar främst om att hantera osynlig smuts, den vi inte kan se med blotta ögat, men också om att bidra till att det blir renare och trivsammare samt ordning och reda!

Hygienvärden går runt på kontor och andra arbetsplatser, ser till att allt är som det ska och rengör ytor som många personer tar i, till exempel dörrhandtag och lysknappar. I samband med detta kan hygienvärden också utföra många andra serviceuppgifter som skapar ytterligare trivsel.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor hygienvärdar

Vanliga frågeställningar som vi hjälper våra kunder besvara:

 • Vi behöver säkra ett attraktivt kontor samt välmående och produktivitet hos våra medarbetare, vad ska vi göra och vad är nästa steg?​
 • Vi har fasta platser och vill gå över till ett mer flexibelt arbetssätt – hjälp oss!​
 • Vi har "free seating" idag men det fungerar inte, vad gör vi för fel?​
 • Vi tror inte att vi nyttjar kontorsytorna optimalt idag, vad kan förändras?​
 • Vi behöver ta fram en arbetsplatsstrategi för våra kontor, vad vill vi att kontoret ska hjälpa oss att uppnå?​
 • Hur säkerställer vi kontinuerligt utveckling av våra kontor och/eller hur kan vi följa upp att kontoret ger oss rätt värden över tid?​
 • Vilka förändringar bör vi göra nu när vi får återgå till arbetsplatsrna efter pandemin?
 • Om vi inte ska sitta kvar där vi sitter idag, vilka alternativ finns och vad kostar det?​

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan eller läs mer om Coor Advisory.

Ett exempel är SmartClimate virushämmare från LightAir som neutraliserar över 97% av luftburna virus och minskar halten av pollen, damm, mögel etc. 

Coor hjälper er med installationen och säkerställer sedan löpande att utrustningen fungerar som den ska lokalt på plats. Vill du veta mer om hur vi kan skräddarsy lösningar, både tekniskt och upplevelsemässigt? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor SmartClimate här.

Realtidsinformation om beläggningsgrader för byggnader, zoner, rum och enskilda arbetsplatser kan användas på kort sikt av medarbetaren som söker efter en ledig plats. På lång sikt är det användbart för lokalplanering och strategiska beslut kring hur ytorna ska användas och till vad. 

Inomhusklimat kan till exempel handla om temperatur, luftfuktighet, CO2, VOC, lufttryck etc. Lösningen erbjuds som tjänst, inclusive installation, underhåll och support och Coor kan även hjälpa er att justera lösningen över tid. Plattformen är öppen för integration med andra applikationer tex underhålls- och space managementsystem samt BMS-system.

Vi erbjuder även, via Coor Advisory, både analys- och kompetensstöd vid genomförande av arbetsplatsförändringar

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan.

Du kan till exempel:

 • Läsa nyheter och aktuella händelser
 • Få information om arbetsplatsspecifika erbjudanden
 • Se lunchmenyer och gör beställning av mat och dryck
 • Få notifieringar när fysiska brev och paket har anlänt
 • Göra felanmälningar via telefon, formulär och/eller via QR-koder samt se status på aktuella ärenden
   

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor My Workplace

 • Serviceanvändarna kan själva enkelt beställa passerkort och rättigheter genom vår webbportal och fotostation. 
 • Säkerhet och transparens - Endast auktoriserad personal kan godkänna ID-kort och rättigheter i systemet som även möjliggör full spårbarhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor SmartID

Musiken produceras, ägs och levereras som tjänst av Epidemic Sound till kunder i över 200 länder. De köper rättigheterna direkt från upphovsmännen och därför tillkommer inga andra avgifter, som tex Stim och Sami.  Spellistorna skräddarsys baserat på era preferenser, tex aktuell arbetsmiljö, musikstil, tempo etc. Coor hjälper er med installation av mediabox, högtalare, kablage etc. och ser löpande till att allt fungerar.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor SmartAmbience

Coor leder övningarna och börjar med en analys av nuläget, er mognad och potential. Vidare ger vi inspiration och lyfter olika möjligheter för att sedan tillsammans identifiera förbättringsområden. Resultatet blir en handlingsplan som konkret beskriver hur ni kan underlätta era medarbetares kontorsdagar. Allt för att ni ska ha en bra grund för ert arbete med en trygg och medveten tillbakagång till kontoren och på sikt även övergången till det "nya normala".

Coors ramverk "360 grader" är baserat på kunskap, insikter och lärdomar från över 60 interna och externa specialister inom olika områden. Ramverket består av åtta olika perspektiv som genom en metodisk analys utifrån ett helhetsperspektiv ger en bra grund för en mer framtidssäkrad arbetsmiljö.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan för detaljerat upplägg och prisförfrågan. 

 

Andra läser också:

I Coors kunskapsbank kan du lära dig mer om framtidens arbetsplatser:

Kategorier Alla {{category}}

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss